"Alle jenter fortjener å være trygge."

planViste du at:

 • 150 millioner jenter er utsatt for seksuelle overgrep?
 • 3 millioner jenter er utsatt for kjønnslemlestelse?
 • 850 000 jenter er utsatt for menneskehandel?
 • 350 millioner barn er utsatt for vold i skolen?

Dette er tall Plans jenterapport for 2010 presenterer.
Hver dag utsettes jenter over hele verden for vold og overgrep. Bare fordi de er jenter. Overgrepene skjer hjemme, på skolen, i nabolaget. Med andre ord på steder hvor disse jentene i utgangspunktet skulle være trygge.

Jentekampanjen er en årlig markering for å sette søkelys på jenters situasjon i utviklingsland. Kampanjen er et ledd i lanseringen av Plans årlige jenterapport ”Because I am a Girl”. Rapportene utgis hvert år frem til 2015 og setter søkelys på jenters situasjon i verden.

Jeg har lest den «blekka» som fulgte med en eller annen avis. Den hvor de forteller noen av historiene. De er grufulle. Det er ikke noe annet å si. Jenter som blir kastet i veggen av lærern fordi de ikke har gjort leksene sine, med det resultat at de påføres kraniebrudd. Jenter som blir voldtatt av fremmede menn på vei hjem fra skolen og påført en sikker død, fordi denne mannen overførte HIV-smitte. Jenter som blir voldtatt eller mishandlet av nære slektninger. Jenter som selges til rike familier som hushjelp, som voldtas av mannen i heimen (bare fordi han kan), hvorpå jentene blir oppsagt og kastet på gaten fordi konemor finner ut av det. Det er jo tross alt ikke mannens feil dette her. Den livredde jenta la sikkert opp til det selv. Eller hva tror dere?

Nok en gang priser jeg meg lykkelig for at jeg er født i Norge. I en familie som lot meg gå på skole, både fordi de pliktet å sende meg dit, men også fordi det er sånn det skal være. Jeg priser meg lykkelig for at jeg kommer fra en varm og nær familie, som har gitt meg gode verdier med på veien, slik at jeg kan få bidra i samfunnet på lik linje med min bror. Jeg priser meg lykkelig for at jeg i alle mine år har kunnet gå på gaten uten å nevneverdig bekymre meg for om mannen som kommer meg i møte vil meg noe vondt, eller om han bare er en tilfeldig forbipasserende. Jeg priser meg lykkelig for at vi har ett rettsystem som fungerer, slik at dersom det skjer meg noe vil faktisk vedkommende få sin straff. Forutsatt at de finner ham. Jeg priser meg lykkelig for at jeg aldri har fått oppleve hvordan det er å være født og skulle vokse opp i ett land hvor jenter er «bruk og kast» materiale.

Så sitter jeg der da. Med klumpen i halsen og tårene rennende nedover kinnene mine. Er trist og lei meg for at andre har det vondt. Bare fordi de er jenter. Bare fordi samfunnet de lever i mener at jenter ikke er verdt filla i forhold til guttene. Hvor jentene må ta all skyld og straff, mens gutta/mennene går fri. Hvor er rettferdigheten? Hva kan jeg gjøre? Hva kan mitt bidrag være?
Ikke er jeg rik nok til å bidra med summer som monner i en slik kamp. Ikke er jeg berømt nok til å kunne sette fokus på problemet. For rike og berømte folk har en egen evne til å få satt ting de bryr seg om på agendaen. Jeg er ingen av delene.

Det kommer stille til meg der jeg sitter og tenker. Jeg er Plan fadder. Jeg bidrar faktisk på den måten jeg kan. Og jeg har en blogg. Jeg kan spre budskapet og håpe at noen ser det i de fora jeg faktisk er.

«Der barn ikke har det bra, har jentene det værst»

Hva gjør du??

Jentekampanjen

På Facebook

Plan Norge

Reklamer

21 kommentarer om “"Alle jenter fortjener å være trygge."

 1. Og ikke alle jenter i Norge er trygge engang.. Det er sjelrøsk å vite..
  **********************************
  Det har du helt rett i. Jeg mener ikke at det ene er værre enn det andre.
  Men i det store og hele handler dette om at de er utsatt ene og alene fordi de er jenter. Og uten støtteaparat som skal fange det opp.
  Det skal det i det minste være her. At det ikke alltid fungerer er jo noe man må ta tak i her i Norge.

 2. Javisst, er så enig med deg.. Jeg klarer bare ikke i slike saker å formidle noen vettuge setninger, annet at det er så mange mennesker der ute som er monstere..
  **********************************************
  Det er altfor mange monstre der ute. Både hjemme og borte. Desverre.
  Vet ikke om det var så vettugt det jeg skrev heller, men måtte prøve 🙂

 3. hemmelig.. sier:

  Heisann. Det er viktig at du ikke misforstår meg nå, for dette er absolutt en veldig viktig sak.
  Men jeg synes det er alt for mye fokus på jenter når man snakker om overgrep.
  Er ikke overgrep like ille uansett om offeret er jente eller gutt?
  Det er millioner av gutter som blir utsatt for overgrep, kun fordi de er gutter.
  Hvor blir disse nevnt i plans rapport.

  Slik jeg ser det er ikke hverken gutter eller jenter viktigere enn den andre gruppen. Og man må jobbe mot overgrep. punktum.

  har jenter det værst? mener du altså at jenter som blir utsatt for overgrep har det værre enn gutter som blir utsatt for overgrep? Hvis det er de overgrepsutsatte vi prater om her, så må det vel være like «værst» for begge kjønn som blir utsatt for overgrep?

  Hilsen overgrepsutsatt norsk gutt som føler seg glemt og tilsidesatt av at alt fokus på overgrep handler om jenter.
  ***********************************************
  Hei hemmelig.

  Takk for kommentaren.

  Aller først: jeg er oppriktig lei meg for det du har blitt utsatt for, og kan ikke engang sette meg inn i din situasjon. Jeg håper virkelig at du får den hjelpen du trenger (noe det ikke høres ut som) og at fokuset her hjemme snart retter seg mot overgrep av begge kjønn. Jeg er helt enig med deg i at det ene ikke bedre/værre enn det andre.

  Jeg mener med andre ord ikke at overgrep på jenter er værre enn på gutter. Jeg syns det er like ille uansett.
  Men nå er det en gang sånn at i de landene det her er snakk om, så er det jenter som lider av overgrep. Rett og slett bare fordi de er jenter.
  Jeg mener heller ikke at jenter som blir utsatt for dette lider mer enn gutter. Men nok en gang, så er det her snakk om land hvor det er jenter som lider under dette. Ikke gutter. Jeg sier ikke at noen gutter ikke blir utsatt for overgrep i disse landene, men nå har Plan valgt å sette fokus på jenter, fordi de blir satt til side i enhver sammenheng i disse landene. Enten det gjelder fysiske overgrep, mangel på skolegang eller lignende.
  Jeg tror vi må evne å forstå at fokuset der må være anderledes enn her hjemme, fordi det er to ulike samfunn. Om man kan si det på den måten. Og Plan, som har satt fokus på dette, er ikke en innadrettet organisasjon. De jobber der ute.

  Ønsker deg lykke til videre, og håper som sagt at du får den hjelpen du har behov for!!

 4. hei Nina

  verden er ikke som vi ønsker – av mange grunner

  ikke minst de du nevner i innlegget

  jeg hørte en Unicef-ambassadør si i dag at 22000 barn dør hver dag av helsemessige årsaker som kan unngås.
  Nå ble han ikke spurt om hvordan det skal skje i praksis – men det er store tall.
  Og da kommer jeg tilbake til ditt tema – hvordan endrer man synet på kvinner i utviklingsland ?
  Først da kan vel disse tallene reduseres.
  *************************************
  Nei, verden er desverre ikke som vi ønsker. Men noe kan man gjøre noe med.
  Plan har blant annet satt fokus på utdanning i ett samarbeid med «Women in Cities», opplyningsvirksomhet rundt HIV/Aids osv. Det er mye som kan gjøres, og Plan sammen med mange andre lykkes i endel av det de driver med.

  Det å endre kvinnesynet er kanskje den aller største utfordringen. Men det kan iallefall se ut som om mødre med barn som blir utnyttet prøver å ta tak i situasjonen. Og det uten steining osv av de mennene som har forårsaket overgrepene.

  Jeg tror ikke at dette er gjort på 1-2-3, men det er jo ingen grunn til ikke å begynne.

 5. Enig med deg i dette, i utviklingsland er det jenter som har det verst, det er det ingen tvil om. Afghanistan er et eksempel. Når det er sagt så er det viktig at ikke guttene blir glemt. De utsettes også for overgrep og har også rett til å være trygge. Etter mitt syn er utdanning det viktigste hjelpemiddelet for å få endret synet på kvinner i den tredje verden, men det tar tid å endre et kvinnesyn som har eksistert i århundrer.
  ******************************************
  Det er kjempeviktig at guttene ikke blir glemt. Men det er også en kjennsgjerning at det i disse landene er jentene som lider værst urett.
  Utdanning er ett bra sted i riktig retning. Og det blir det gjort mye for å gjøre noe med etter det jeg forstår.
  Å endre kvinnesynet er vel kanskje den største utfordringen vi står ovenfor.

 6. Hei «hemmelig»!
  Du tar fatt i noe veldig viktig, nemlig at også gutter og menn er ofre. Når overgrepene mot gutter og menn ikke omtales, er det et nytt overgrep, fordi det er vanskeligere å bli trodd, dersom man tør si fra eller stå fram.
  Gjennom bloggene knyttet til nettstedet mannskampen.no forsøker jeg blant annet å sette søkelyset på den skjeve fremstillingen overgrep har. Fremst i fortielsen av det som rammer gutter og menn står justisministeren og barne- og likestillingsministeren.
  Det er viktig å vite at svært mange gutter utsettes for seksuelle overgrep, og at mødrene står bak en god del av dem. Det dreier seg om regulære voldtekter, ikke sjelden ved bruk av grov vold.
  Flott at du tok tak i dette, «hemmelig».
  *******************************
  Hei Kyrre.
  Selv om kommetaren din var til «hemmelig» tar jeg meg den frihet å svare likevel jeg.

  For jeg er helt enig med dere. Det er ikke sånn at overgrep mot gutter er mindre ille enn mot jenter. Det er som du sier, overgrepet blir større fordi man ikke snakker om det. En ekstra byrde å bære. Og derfor blir fokuset helt feil og ikke rettet mot offrene i seg selv.
  Men nå var ikke dette innlegget myntet på norske forhold. Det er en kjennsgjerning at overgrep i disse landene Plan viser til er større, og i mange tilfeller utelukkende rettet, mot jenter.

  Hadde jeg skrevet om norske forhold ville jeg ALDRI har snakket om bare det ene kjønn.

 7. Stjerner for dette innlegget!
  Og det uten å glemme alle gutter som også er utsatt for overgrep.
  ***********************************
  Takk for stjerner 🙂
  Man skal ikke glemme guttene nei. Det er helt riktig. Får bli ett annet innlegg.

 8. Bare en jente sier:

  Jeg vet hva du snakker om. Jeg kommer fra ett land hvor også jenter
  får gå på skole på lik linje med gutter i familie som har råd og sender barna sine til skole. I familier med dårlig råd, så valget er ikke vanskelig å ta, dvs. det er gutt(er) som prioriteres.
  Jeg har 5 yngre søstre og 1 bror. Foreldrene mine hadde råd å sende
  oss alle til skole, inntil vi 3 eldste flyktet fra landet.
  Likevel i de 4 siste årene før broren min ble født, da hadde mine foreldre allerede 6 jenter.Det har vært veldig tøft for oss jentene,
  vi opplevde mye vondt, SOM OM DET ER VÅR FEIL Å BLI FØDT SOM JENTER.
  **********************************
  Det er jo også en ting. Der alle kan få gå på skole, blir guttene prioritert dersom økonomien ikke strekker til å la alle sammen få gå.
  Her er vi heldigvis så privligerte at ikke bare krever staten at alle skal gå på skole, men den er også i og for seg gratis, slik at det ikke betyr noe hvor mye penger man har. Alle får gå på skole.
  Jeg vet ikke hvordan det er å vokse opp i ett annet land, ei heller hvordan det er å bli nedprioritert til fordel for broren min. Men jeg tenker at det må være tøft. Særlig der man ser at utdanning er eneste veien til ett «bedre» liv.
  Det er ikke din feil at du ble føst som jente.
  Takk for at du la igjen en kommentar og delte dine erfaringer med meg 🙂

 9. Jeg leser.. og tenker at det er bra at du skriver om det..

  det er trist at det er sånn, og det er viktig at ikke bare tallene, men enkeltskjebnene blir kjent!

  Stjerner – og så legger jeg igjen en klem!
  ***********************************
  Takk for stjerner og klemmen. Sender en rett tilbake 🙂
  Jeg syns det er ett viktig tema og følte jeg kunne skrive noe fornuftig om det.

 10. Kjempeflott innlegg!! 🙂 Veldig bra at det er en slik kampanje, det er så mange jenter som blir trykket i grøfta bare fordi de er jenter. (nei, jeg glemmer ikke guttene heller som nevnt over her)

  Jeg er riktignok ikke plan fadder, men jeg gir penger til Redd barna hver måned og håper det hjelper.

  Men jeg hjelper deg også til å spre budskapet ved å gi deg 5 stjerner:)
  ******************************
  Takk for kommentar og stjerner.
  Alle monner drar. Om det er Plan, Redd Barna eller noen andre spiller jo ingen rolle. Hjelper tror jeg det gjør uansett 🙂

 11. hrs-medlem sier:

  Omskjæring av jenter i/fra Norge: røyk ut hva Audun Lysbakken gjør med dette, han har før gått inn for obligatorisk legesjekk for å avsløre overgrep. Siden har det vært taust. Rart, for han er jo så snakkesalig.
  *************************
  Det jobbes nok med, men det er jo media som «dikterer» hva vi får vite og ikke.

 12. free sier:

  Og hva skal denne bloggen og din tankeboks og «vettuge» ord gjøre for at dette ikke skal skje?
  Slutt og skriv og gjør noe. Vær så snill? Skal vi alle bare ha dårlig samvittighet uten handling?
  Hjelper det virkelig å lese om disse grufulle historiene? Vi VET jo at dette skjer og har visst det SÅ lenge. Dessverre redder ikke PLAN eller noen annen humanitær organisasjon verden.
  Jeg håper virkelig de hjelper noen ut av nød og at ikke pengene vi gir bare går til det administrative.

  Tenk før du skriver…………….. men det hjelper kanskje å tenke positive tanker.

  Vold/Nød/Kaos henger kun sammen med ØKONOMI, de som ikke har mat/medesiner som vil måtte ha penger blir desperate vil gjøre omtrendt alt for å ha penger og mat.

  NÅR DET KOMMER TIL VOLDTEKT ER JEG FOR MYYYYYYYYYE LENGER/HARDERE STRAFFER FOR VOLDTEKT I NORGE OG ALLE LAND.

  PROBLEMET ER OGSÅ OFTE RELGION, POLITIKK OG KULTURFORSKJELLER VI OFTE IKKE FORSTÅR.

  ALLE BURDE VÆRE TRYGGE.
  OG FACEBOOK ER NOK ET MEDIUM FOR ORD UTEN HANDLING, HVIS DERE VIRKELIG BRYR DERE OM MENNESKERETTIGHETER BURDE DERE LAGE EN FACEBOOK GRUPPE DER DERE KAN DISKUTERE HVORDAN DERE KAN UTGJØRE EN FORSKJELL ISTEDE FOR Å BARE MENE DET SAMME, AT VERDEN ER OND.

  OG IKKE STOL BLINDT PÅ DISSE HUMANITÆRE ORGANISASJONENE,
  DERE KAN GJØRE EN SÅÅÅÅÅÅ MYE BEDRE JOBB.

  DETTE ER IKKE ET ANGREP PÅ NOEN, KUN NOEN FRUSTRERTE SETNINGER FRA EN SOM ER LEI AV HOLDNINGER, MORAL, ETIKK OG POLITIKK.
  *******************************************************************
  Hva er det med innlegget mitt som tilsier at jeg ikke har tenkt før jeg skrev? Det er nå en gang sånn at dette er en kampanje som pågår, og min tanke var å spre budskapet. Jo flere som bryr seg, jo mer får man gjort.
  Denne bloggen er til for mine tanker om ting og tang. Jeg har meninger om mangt og det forfekter jeg her. Ser ingenting om at det jeg mener er det eneste rette, men du har nå valgt å lese likevel.
  Er det en ting som ikke hjelper så er det jo å tie problemet i hjel. Ja, vi har hørt disse historiene før, men de kan faktisk ikke gjentas for ofte. Dette er viktig. Bare fordi du og jeg er så heldig å ha fått vokse opp i Norge, så kan vi ikke la være å sette fokus på det som skjer utenfor landegrensene her oppe på berget.

  Du har rett i at man ikke skal stole blindt på humanitøre organisasjoner. Men man skal heller ikke glemme at de faktisk gjøre en god jobb der de er.

  Og nei, jeg slutter ikke å skrive. For så lenge noen gjør det, er iallefall fokuset der. Hva annet jeg gjør: jeg er Plan-fadder og bidrar der. I tillegg til at jeg donerer en slant når jeg kan. Skulle gjerne reddet hele verden jeg, men det er for mye for ett menneske. Derfor er det så fint at det finnes organisasjoner som prøver å gjøre noe bra for noen.

 13. Jessica Asp. sier:

  Hver gang det hender en tragedie da kommer politikkerene på banen med all verdens gode forslag men de gjør ikke en dritt for å rette opp galskapen. Skulle nesten tro de hadde egen glede av at straffene er minimale for disse kvinnemishandlerene.

  Nå reiste både Statsministeren, Utenriksministeren og Miljøvernministeren til møt i FN der et av temaene omhandlet kvinners rettigheter. Dette var helst en «GUTTETUR» eller så har de sovet under møtet for ingen konklusjon er kommet ut i ettertid.

  Hadde de holdt seg hjemme og gjort noe med det norske lovverket og beordret domstolene til å gi maksimumstraffer til voldsutøverene, enten de har hatt en vanskelig eller god oppvekst, da hadde de vist et minimum av interesse. De finnes ingen formidlede omstendigheter der en mann tyr til vold. Alle vet at et hvert menneske skal behandle medmennesker med respekt og vennlighet. De som ikke gjør det fortjener ikke å bli behandlet som menneske. Det er dyr og burde blitt behandlet deretter.

  I Norge er barneekteskap forbudt, likevell blir det foretatt vielser av 12 år gamle jentebarn i en Moske i Oslo. Brudgommen var en islamist, bosatt i Sverige, gift og hadde barn på den nye konens alder. Saken verserte i avisene. Hva gjorde myndighetene???????.
  Det er dokumentert at foreldrer tar jentebarna til tidligere hjemland og foretar kjønnslemlestelse. Hva gjør myndighetene????.
  ******************************************************
  Jeg er enig med de i deler av det du skriver. Særlig det om barneeksteskap og kjønnslemlestelse i Norge. Det bør myndighetene her ta seg av og gjøre noe med.
  Men nå var det ikke norske forhold det var snakk om i dette innlegget.

  Å beskylde våre ministere for å være på guttetur syns jeg er å trekke det vel langt. De gjør faktisk en god jobb, bådde hjemme og borte, men det er ikke nødvendigvis alt vi får vite noe om. Det er nå engang sånn at media fronter de sakene som selger. Og kvinners rettigheter selger ikke like godt som hvilken kjendis som har hatt seg med hvem i det siste. Desverre.

 14. minhnguminhngo sier:

  Jeg synes denne artikkelen har tatt opp problems som jeg er en mann også opptatt av. Jeg vokste opp i et miljø der jeg blir oppdraget med vold og kritisert fremfor oppmuntring og veiledning. Per idag i 2010 ser jeg fremdeles vold mot kvinner midt i åpen gate som denne videoclip viser. (det skjer i vietnam)

  Det er mye verre enn dette da barna er helt ned til som dette

  Jeg må bare avslutte her fordi jeg finner ikke mer ord til å beskrive om vold etter at jeg så igjen disse videoklippene.
  *****************************************************
  Det er ikke bare vi kvinner som er opptatt av dette. Heldigvis.
  Man skulle tro at vi nå i 2010 hadde kalrt å legge av oss trenden med å slå/mishandle kvinner. Men det har vi ikke. Desverre.
  Jeg skal kikke på klippene, får bare ikke gjort det akkurat nå.

 15. Selv om jeg vet om alt dette fra før, rystes jeg i mitt innerste av å lese sånt i reprise! Problemet er bare at lille Norge alene ikke kan løse slike problemer 😦 PLAN og andre slike organisasjoner verden over burde heller gått sammen og dannet en felles VERDENSORGANISASJON heller enn å sitte på hvert sitt lille gjerde! DA ville man hatt større påvirkningskraft overfor verdens regjeringer! Som det nå fungerer, pisser hver organisasjon hver sin lille dråpe i havet, uten å oppnå STORE resultater, og masse penger går til unødig administrasjon i den enkelte organisasjon! Dessverre er DET virkeligheten!
  Ellers er jeg 100% enig med Kyrre Fjeldvik og Hemmelig mht. overgrep mot gutter/menn, og tror at det her er voldsomme mørketall verden over fordi hovedfokus oftest er på jenter/kvinner!
  *************************************
  *Hrmf* nå har jeg prøvd å skrive dette mange ganger.
  Jeg blir også like rystet hver gang jeg leser slike historier. Kanskje aller mest fordi jeg i min naivitet tror at noe har blitt bedre mellom hver gang. Og det har det. Plan vet jeg gjør mye bra. Og det er andre organisasjoner som gjør mye bra. Mulig man hadde klart å gjøre enda mer om man slo sammen alle sammen i en organisasjon, men jeg tror ikke nødvendigvis det ville hjulpet.
  Selvfølgelig må noe av pengene gå til administrasjon, men noen organisasjoner er bedre enn andre på dette.

  Jeg er heller ikke uenig med Fjeldvik og Hemmelig. Mørketall er det garantert. Ikke bare her. Men som alltid ellers er det enklest å ta tak i det man ser. I fare for å fornærme noen nå, så er det jo også slik at gutta heller ikke er så flinke til å snakke om slikt. Kanskje fordi de ikke skal behandles sånn, og at det ikke er særlig tøft å si høyt. Hadde kanskje vært en ide om menn som har vært utsatt, hadde snakket om det, for å legitimere saken?? (Det ble klønete skrevet, men jeg håper du forstod hva jeg mente).

 16. Stjerner, Nina Elisabeth!

  Det er først og fremst ekstrem fattigdom og svak politisk kontroll som er årsaken til tragedien.

  I bunn og grunn skyldes fattigdommen en ekstrem skjevfordeling av jordas ressurser. Vi i Norden profiterer på en global økonomi og politikk som er dypt uetisk fordi den rammer så ufattelig mange.

  Det må komme en radikal forandring.
  Og den vil komme.
  Der fattigdommen er stor, har barna det verst, og der barna har det vondt, lider jentene aller mest.

  Plans arbeid er viktig.

  Jeg er aktiv medlem i Norsk Folkehjelp, siden vi setter fordelingen av hjelpen i sentrum, men støtter både Røde Kors, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp.
  De frivilliges innsats er viktig.

  Men samtidig må det arbeides for en politikk som innebærer en radikal forandring på ressursfordeling mellom nord og sør. Her er det MYE som gjenstår og må gjøres!

  Voe bruker forresten bloggen sin til mye positivt. Jeg har sans for den jenta, selv om jeg ikke er inne i sminkingens finurlige finesser.

  Hun har brukt sin bloggkjendis-status til å reise til Malawi, bli kjent med overgrepsutsatte jenter der og blogge om det, og på den måten forhåpentligvis bevisstgjøre mange unge jenter som leser bloggen hennes.

  Her er ett av de mange innleggene hun har skrevet

  http://voe.blogg.no/1285539502_min_reise_til_afrika.html

  Plan skriver

  http://www.plan-norge.no/Media/Nyheter/2010/Voe.aspx

  I skrivende stund er vi 58 846 mennesker som er med i Facebookgruppa. Det vitner om at folk er engasjert.

  Utfordringen blir å omsette engasjementet i konkret handling som vil gjøre livet bedre for barna som gjennomlever miserable og tragiske liv.
  *******************************
  Jeg har egentlig ingenting å tilføye til det du sier 🙂
  Har vært innom Voe tidligere i denne forbindelsen. Hun er nok en god ambasadør for saken 🙂
  Takk for fin kommentar.

 17. Et flott innlegg, – igjen. 🙂 Alle jenter fortjener å være trygge, uansett hvor de befinner seg i verden. En slik kampanje er et skritt i rikig retning. Man må få det som skjer fram i lyset.
  ***********************************
  Takk!
  Det hjelper ikke å tie det ihjel iallefall 🙂

 18. Jeg er enig med Starlett. Det er resursfordelingen som er skjev.
  Jeg har sett litt på tallene fra Plan og omregnet i % ser det slik ut:

  4% av verdens kvinnelige befolkning er utsatt for seksuelle overgrep. Det er mye.
  0,085 % av verdens kvinnelige befolkning blir utsatt for kjønnslemlestelse
  0.024 % av verdens kvinnelige befolkning er utsatt for menneskehandel.

  350 millioner barn er utsatt for vold i skolen. Hvor mange barn finnes det?
  30 % av verdens befolkning er under 15 år. Det vil si at det er omtrent 2.2 milliarder barn.
  16% er altså utsatt for vold i skolen. Det er mye!

  Så har jeg sett på noe annet:
  I Etiopia er 43% av befolkningen under 15 år.
  35% av barna i Etiopia er underernærte.
  I USA er 1% av barna underernærte.

  Hva gjør jeg?
  Ingenting… eller. jo: Jeg støtter opp om den skjevheten og urettferdigheten som eksisterer og sørger for at den fortsetter. Dette gjør jeg ved å handle luksusvarer som moteklær, data, mobiltelefon, bensin, dyr vin… osv.
  Akkurat som vi alle gjør.

  Jeg ville gjerne ha gjort noe annerledes, men jeg har ingen tro på at ordene mine rekker.
  Og er vi virkelig villige til å ofre noe av vår velstand for å rette opp skjevhetene? Tenker vi ikke alle at det spiller ingen rolle om vi kjøper ny iPhone eller beholder den gamle?
  Jeg tror ikke vi egentlig bryr oss nok til å engasjere oss mer enn med ord, og kanskje et lite bidrag til en humanistisk organisasjon… som, for alt vi vet kun eksisterer for å skape arbeidsplasser.
  Jeg støtter Amnesty med 300 kr måneden. Det er min avlat.
  Og denne kommentaren har jeg skrevet på en Mac til tyve tusen kroner, sittende i en like dyr skinnstol fra Håg.
  🙂

  Fint innlegg. 🙂
  ***************************************
  Hei Cecilia.

  Jeg var egentlig sånn passe fornøyd med mitt bidrag gjennom Plan og Amnesty helt til du skrev denne kommentaren. Ikke fordi jeg ikke viste om det, men mer fordi jeg har fortrengt det/ikke vil tenke på det.
  Sitter her med min iPhone, min lap-top som jeg ønsker å bytte ut i en Mac, mitt hus og med min bil.
  Du har nok rett i at det er få av oss som er villig til å ofre noe av vår velstand for å rette opp skjevhetene.

  Jeg har blitt innprentet med det at 20% av verdens befolkning bruker 80% av verdens resurser. Jeg er en av de som hører til de 20%. Og når man setter seg ned og tenker på det, så er det i grunnen veldig så kvalmende. Riktignok vil aldri velstanden i verden bli rettferdig fordelt, men noe burde man jo kunne ha gjort.
  Prøvde på ingen måte å si at jeg er bedre enn andre, men syns det er viktig å rette søkelyset mot dette problemet. Og kanskje rette fingeren litt mot meg selv også.

  Takk for flott kommentar 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s